array($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Thông báo: Tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ lớp ...
Wednesday, 30/09/2020 - 09:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN EA SÚP
Văn bản liên quan